Ngày 29/5/2019 trường THCS Thuận Tiến tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019.